Bureauwaardering

Bureauwaardering

Een bureauwaardering is een zogenaamde hybride taxatievorm en vervangt vanaf 1 juli 2021 de modelmatige waardebepaling van woningen. Een bureauwaardering is sneller en goedkoper dan een taxatierapport: Er vindt namelijk geen fysieke opname van de woning plaats. De bureauwaardering is echter GEEN vervanging van het ‘Taxatierapport Wonen’. Het reguliere taxatierapport blijft de norm, echter u kunt in sommige gevallen in aanmerking komen voor een bureauwaardering. De bureauwaardering wordt, indien mogelijk, binnen 1 werkdag per mail bij u aangeleverd.

Onderstaand vindt u een lijst van voorwaarden waaraan u dient te voldoen, mocht u in aanmerking willen komen voor een bureauwaardering. Voldoet u niet aan alle voorwaarden? In dit geval zal een hypotheekverstrekker niet akkoord gaan met een bureauwaardering en zal de waarde van uw woning vastgesteld moeten worden middels het ‘Taxatierapport Wonen’.

Voorwaarden Bureauwaardering

 • Uw hypotheekverstrekker geeft u akkoord om de waarde van uw woning te laten bepalen middels een bureauwaardering;
 • Het betreft een bestaande woning (geen nieuwbouw);
 • Er wordt geen verbouwing opgenomen in de financieringsaanvraag;
 • Het doel van de waardebepaling is het verkrijgen van een hypothecaire lening;
 • De grond waarop de woning staat is uw eigendom;
 • Er is maar 1 perceel;
 • Het betreft een eengezinswoning (dus geen appartement);
 • De woning is bedoeld voor eigen bewoning;
 • De lening die u wilt aanvragen, valt binnen de grenzen die de hypotheekverstrekker stelt (de hypotheekverstrekker mag zelf een maximum bedrag bepalen waarop ze een lening o.b.v. een bureauwaardering willen verstrekken);
 • U heeft eigen middelen tot uw beschikking (er wordt maximaal 90% van de ‘modelwaarde’ van de woning als hypothecaire lening verstrekt); 
 • Uw woning is geen rijksmonument.

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden, mag er bij een bureauwaardering eveneens geen sprake zijn van de volgende zaken:

 • Bodemverontreiniging;
 • Funderingsrisico;
 • Bestemming anders dan ‘wonen’.

Taxatiebureau Hermanns zal bovenstaande factoren onderzoeken alvorens wij de opdracht van een bureauwaardering accepteren. Indien er sprake is van een van de bovenstaande zaken, kunnen wij geen bureauwaardering uitvoeren. In dat geval dienen wij de waarde van uw woning te bepalen op basis van het ‘Taxatierapport Wonen’. 

De kosten voor een bureauwaardering bedragen € 195,-. De betaling geschiedt via IDeal.